Mănăstirea Sihăstria Putnei este situată în nordul Bucovinei, la 4 km mai sus de Mănăstirea Putna. Prima mențiune documentară este în jurul anului 1466, în timpul domniei Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, când aflăm și despre primul viețuitor al Sihăstriei cunoscut sub numele de Atanasie.

În timpul invaziei armatelor regelui polon Ioan Sobieski (1674-1696), Sihăstria a fost pustiită de cotropitori și a rămas astfel până la pacea de la Karlowitz (1699), când călugării care pribegiseră prin munți s-au întors la locurile lor.

Primul egumen cunoscut al Sihăstriei este Lazăr, un ucenic al sfântului mitropolit Dosoftei al Moldovei (1671-1686). Cu sprijinul marelui vistiernic domnesc Ilie Cantacuzino, el a ridicat o nouă bisericuță de lemn în care, conform izvoarelor, “abia încăpeau patru-cinci sihaștri”.

După două veacuri de pustiire și uitare, la 24 aprilie 1990, când au început lucrările de restaurare la Sihăstria Putnei, aici se aflau doar ruinele vechii biserici din secolul al XVIII-lea. Biserica cu hramul “Buna Vestire” este o construcție din zid de piatră în formă de cruce, căptușită cu cărămidă în interior, cu spațiul compartimentat în altar, naos, pronaos și pridvor închis.

Bine de știut:
În ultimii ani, lucrările de amenajare a acestui așezământ monahal s-au diversificat, iar în ianuarie 2005 a fost ridicată la rangul de mănăstire. Astăzi, aici funcționează o serie de ateliere de croitorie, tâmplărie, sculptură, pictură, înrămat și aplicat icoane pe lemn. În prezent, la Sihăstria Putnei se află în construcție o nouă biserică, având hramul “Izvorul Tămăduirii”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *