Manastirea Polovragi se află la poalele muntelui Piatra Polovragilor, la marginea localității Polovragi, în județul Gorj.

Biserica Manastirii Polovragi este construită în stil bizantin și prezintă o formă trilobată, cu abside laterale, realizată într-o simetrie proporționată, având dimensiunile de 22 metri lungime, 10 metri lățime și 20 metri înălțime. Ca elemente arhitectonice remarcabile se evidențiază braul exterior orizontal, rotunjit, încadrat în cărămizi așezate în zimți. În timpul restaurării din perioada lui Constantin Brâncoveanu, s-a adăugat un pridvor deschis, în stil brâncovenesc. Biserica este acoperită cu piatră provenită din Alunu-Valcea.

Pictura bisericii este deosebit de importantă, atât în ceea ce privește iconografia, cât și execuția tehnică.

De menționat este faptul că Manastirea este clasată ca monument istoric cu codul LMI GJ-II-a-A-09356.

Istoricul Manastirii Polovragi din comuna Polovragi este bogat și cuprinde 500 de ani de existență (1505). Este o mănăstire de maici și poartă hramul Adormirii Maicii Domnului. Cetățeni ai acestui lăcaș au fost Radu și Patru, fiii lui Danciul Zamona, menționați într-un hrisov emis la 18 ianuarie 1480 de către voievodul Basarab cel Tânăr (1477-1481). În 1629, în timpul domnitorului Alexandru Ilies, mănăstirea ajunge în posesia banului Craiovei Paraianu Milescu. Cu sprijinul domnitorului Matei Basarab, Danciu Paraianu reface așezământul în 1643, iar Sfântul Constantin Brâncoveanu adaugă pridvorul, clopotnița și zidul de incintă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *